1.sea

Ehdokasesittely

Olen 49 vuotias, turvallisuusalan ammattilainen, neljän lapsen äiti ja minulla on myös yksi lapsenlapsi. Enää yksi lapsistani asuu kotona.

Harrastukseni ja mielenkiinnonkohteeni ovat opiskelu, kuvanveisto, kuvataiteet sekä erilaiset kamppailulajit. Parhaimmillaan tykkään askarrella ja keksiä touhuamista lasten kanssa.

Olen virkamies ja sivutoimisesti tykkään tehdä erilaisia projektiluontoisia töitä yrityksille ja yhdistyksille turvallisuuteen ja jatkuvuudenhallintaan, sekä sidosryhmäselvityksiin ja auditointeihin liittyen. Useimmiten työprojektit ajautuvat luokseni itsestään jonkun tutun suosituksen kautta ja teen, jos projekti vaikuttaa minusta mielenkiintoiselta ja haastavalta.

Perusoikeudet

Ihmisoikeudet perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, mitä Suomikin on allekirjoittanut. Perusoikeudet sen sijaan ovat kansallisesti säädettyjä oikeuksia, mistä säädetään perustuslaissa. Järjestäytyneen yhteiskunnan tärkeimpänä tehtävänä on turvata kaikessa päätöksenteossa, että nämä oikeudet turvataan kaikille yhdenvertaisesti.

Hyvä hallinto turvaa integriteetin, korruptio puolestaan loukkaa integriteettiä. Hyvä hallinto on riippumaton, puolueeton, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kaikille. 

Rakenteellinen korruptio

Rakenteellinen korruptio on pahimmillaan yhteiskuntaa ja yksilöitä vahingoittava ilmiö, mikä vaikuttaa myös yksilötasolla ihmisten luottamukseen yhteiskuntarakenteita kohtaan ja jokaisen turvallisuudentunteeseen.

Rakenteellisen korruption estävää lainsäädäntöä tulee kehittää, jotta esimerkiksi ihmisten perusoikeudet sekä julkinen talous voidaan turvata. Ihmisten luottamus julkisen sektorin toimintaan ja päätöksentekoon, on mittari, millä rakenteellista korruptiota voidaan mitata. Luottamuksen horjuessa, horjuu myös yhteiskuntarauha. Luottamuksen horjuminen näkyy vihapuheena, väkivaltaisuuksina, mutta myös kanteluiden määränä.

Kaikki rakenteellinen korruptio ei ole laitonta, vaikka sillä olisi vaikutusta yhteiskunnan turvallisuuteen.