Rakenteellinen korruptio ja yhteiskunnan turvallisuus

Rakenteellinen korruptio on pahimmillaan yhteiskuntaa ja yksilöitä vahingoittava ilmiö, mikä vaikuttaa myös yksilötasolla ihmisten luottamukseen yhteiskuntarakenteita kohtaan ja jokaisen turvallisuudentunteeseen.

 

Rakenteellisen korruption estävää lainsäädäntöä tulee kehittää, jotta esimerkiksi ihmisten perusoikeudet sekä julkinen talous voidaan turvata ja saada tasapainoon. Ihmisten luottamus julkisen sektorin toimintaan ja päätöksentekoon, on yksi mittari, millä rakenteellista korruptiota voidaan mitata. Luottamuksen horjuessa, horjuu myös yhteiskuntarauha. Luottamuksen horjuminen näkyy vihapuheena, väkivaltaisuuksina, mutta myös kanteluiden määränä.

Kaikki rakenteellinen korruptio ei ole laitonta, vaikka sillä olisi vahingollista vaikutusta yhteiskunnan turvallisuuteen.

"Järjestäytyneen yhteiskunnan perustehtävä on tuottaa jäsenilleen turvallisuutta, eli suojaa pelkoa ja vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä sekä elin- ja toimintaympäristön eri aikajänteiden ennustettavuutta. Turvallisuus on yhteiskuntaa koossa pitävä liima, jonka varaan kaikki muu rakentuu. Luottamus turvallisuutta ylläpitävään toimintaan on eräs yhteiskuntarauhan perustekijöistä. Luottamuksen horjuessa horjuu myös yhteiskuntarauha" (Jere Peltonen 31.7.2018)

 

Rakenteellista korruptiota on tutkinut mm Ari Salminen Vaasan yliopistosta.

Korruptio ymmärretään hyvin usein lahjuksena, missä rahalla saadaan virkamies tai viranomainen toimimaan halutulla tavalla omaksi eduksi. Korruption välineinä, eli lahjonta tai kauppatuotteina korruptiossa rahan sijaan voivat olla tutkimusrahoitus, vaalirahoitus, virat ja luottamustoimet tai esimerkiksi kiinteistöt, maankäyttö ja rakentaminen, kuten vaikkapa Malmin lentokenttä, minkä purkaminen nostaisi ympärillä olevien tonttien arvoa ja ruokkisi gryndereitä.

Rakenteellinen korruptio on sen sijaan tunnistamattomampi ilmiö, etenkin täällä Suomessa, missä siitä on päässyt kehittymään pikkuhiljaa julkisestikin maan tapa. Rakenteellisen korruption ilmiöt leviävät pikkuhiljaa koko valtarakenteisiin, aina kunkin intressitahon tarpeiden mukaan. Virkoja myydään ja ostetaan, päättäjiä sidotaan vaalirahoituksen avulla ajamaan lainsäädäntöä omien bisnesten eduksi.

 

Ari Salminen on tutkimuksessaan listannut korruptiolle tyypillisiä muotoja:

 • vallan ja aseman väärinkäyttö, vaikutusvallan väärinkäyttö
 • lahjonta, lahjusten lupaaminen, pyytäminen, ottaminen ja lahjonnan hyväksyminen
 • petos, kiristys, kavallus, varastaminen, yhteisten varojen väärinkäyttö
 • julkisen omaisuuden hävittäminen, myyminen ja muu hyödyntäminen ilman valtuuksia
 • rahanpesu, kleptokratia
 • uhkailu ja väkivallalla pakottaminen 
 • eturistiriidat ja sisäpiiritiedon ja muun luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö
 • suosinta ja suosikkijärjestelmän ylläpito (nepotismi, klientelismi, kronyismi)
 • integriteetinvastainen verkottuminen, hyvä veli -verkostot, kartellit
 • äänten ostaminen, virkojen myyminen
 • sopimaton lahjojen vastaanottaminen ja vieraanvaraisuus sekä muut kohtuuttomat taloudelliset edut
 • lakien ja määräysten kiertäminen 
 • tosiasioiden vääristely, perättömät lausunnot, valehtelu
 • laittomat palvelumaksut ja voitelurahat
 • dokumenttien ”sormeilu”, yhteisten pelisääntöjen manipuloiminen
 • laiton seuranta ja tarkkailu
 • tehtävien, velvollisuuksien ja valvonnan laiminlyönti ja asioiden viivyttely
 • huonon hallinnon suojelu ja salailu
 • huono johtaminen: välinpitämätön johtamistyö ja alaisten laiminlyönti
 • vääristyneiden, epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin. 

 

Rakenteellisen korruption keskeisimmiksi altistumisalueiksi Salminen listaa tutkimuksessaan:

 • Poliittiset virkanimitykset
 • Politiikan rahoitus
 • Julkiset hankinnat
 • Laittomat ja illegitiimit päätöksentekorakenteet

 

Liike Nyt, on ryhtynyt korruptionpurkutalkoisiin yhdistyksen perustajajäsenten johdolla. Me kaikki ehdokkaat olemme sitoutuneet rakenteellisen ja poliittisen korruption purkamiseen. Aloitamme sen omasta toiminnastamme.

Olet tervetullut mukaan Liike Nyt vaikuttajaksi.

Lue lisää Liike Nyt yhdistyksen sivuilta ja liity mukaan vaikuttajaksi.

 

Pirkanmaan vaalipiirin ehdokas Karoliina Kähönen ja Mikael Jungner avaavat tiivistetysti ilmiötä, mikä liittyy olennaisena osana rakenteelliseen ilmiöön, mikä korruption mahdollistaa.

 

Hjallis avaa yritystukiin liittyvää rakenteellista ilmiötä