Ihmis- ja perusoikeudet vs taloudellisen edun tavoittelu

Ihmisoikeudet perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, mitä Suomikin on allekirjoittanut. Perusoikeudet sen sijaan ovat kansallisesti säädettyjä oikeuksia, mistä säädetään perustuslaissa. Järjestäytyneen yhteiskunnan tärkeimpänä tehtävänä on turvata kaikessa päätöksenteossa, että nämä oikeudet turvataan kaikille yhdenvertaisesti.

Hyvä hallinto turvaa integriteetin, korruptio puolestaan loukkaa integriteettiä. Hyvä hallinto on riippumaton, puolueeton, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kaikille. 

Tässä kun olen tutkiskellut näitä hoivajättien rakenteita, niin ne kytkeytyy kaikki aika olennaisesti meidän vakuutus- ja lakisääteiseen eläkejärjestelmään omistussuhteiden kautta.

Suurimmat omistajat ovat kuitenkin ulkomaisia sijoitusyhtiöitä, jotka haluavat vain lypsää sijoituksilleen voittoja hoiva- ja hoitobisneksellä. Sijoitusyhtiöt eivät ole hyväntekeväisyysjärjestöjä.

Omistus- ja hallintasuhteet muodostavat ilmiön, mikä voi heikentää potilaan perus- ja oikeusturvaa merkittävästi.

Eli kun perus ja lakisääteiset oikeudet asettuvat vastakkain taloudellisen edun tavoittelun kanssa, niin taloudellisen edun tavoittelu voittaa ja ollaan helposti oikeudessa mittaamassa diagnooseja ja vaatimassa asianmukaista kuntoutusta. Tai laaditaan muistutuksia ja kanteluita, mitkä eivät enää korjaa järjestelmää, koska toimintamallit ovat niin laajat ja juurtuneet.

Sen varmasti arvaa jokainen, ettei yksityishenkilöllä ole mitään mahdollisuutta taistella tällaisia sijoitusyhtiö-omisteisten erikoisalojen hoivajättien lakimiesarmeijaa vastaan, jollei satu löytämään juuri ko alaan erikoistunutta sosiaali- ja terveysalan lakimiestä ajamaan asiaansa. Useimmiten on kyse myös ihmisryhmistä, joiden mahdollisuudet puolustautua, ovat rajoittuneet, joko terveyden, iän tai esimerkiksi aineriippuvuuden vuoksi.

Tällainen sijoitustoiminta ja verkottuneet hallintarakenteet, ovat täysin vääriä yhtiömuotoja perusoikeuksien turvaamiseen.

Vanhusten, vammaisten, huostaanotettujen lasten sekä mielenterveys ja huumeriippuvuuksien hoitojen nimissä, lypsetään voittoja ja käydään sijoitusbisnestä.

Yhteiskunnan valtarakenteisiin nämä yhtiöt pääsevät säätiöiden ja yhdistysten varjolla, niiden "yleishyödyllistä" tarkoitusperää hyväksikäyttämällä.

Jos nämä hoivajätit haluaisivat esimerkiksi ostaa kansanedustajia eduskuntaan, se kävisi todella helposti ja huomaamattomasti. Mitä suurempi näkyvyys ja parempi mainostoimisto, sen varmemmin ehdokkaita saa eduskuntaan. Kyse on puhtaasti markkinoinnin tehosta ja mielikuvien luomisesta.

25.3.2019 MOT ohjelmassa kerrottiin esimerkiksi Hali Ry:n vaalirahoituksesta puolueille, mikä on verrattain pieni siihen summaan nähden, jos näiden hoivajättien alla toimivat yritykset laittaisivat lisäksi kukin 1499€ jonkun puolueen tai ehdokkaan vaalikampanjaan. Sillä saisi näkyvyyttä ehdokkaille Sote-lainsäädännön verran ja heittämällä ehdokkaita sisään eduskuntaan, ilman että ilmoitusvelvollisuus täyttyy.

Esimerkiksi: Attendo Oy:n toimitusjohtaja istuu 242 yrityksen hallituksissa, Esperi Caren toimitusjohtaja  istuu 94 yrityksen hallituksessa, Terveystalon toimitusjohtaja istuu 29 yrityksen hallituksessa ja Mehiläisen toimitusjohtaja istuu 91 yrityksen hallituksessa. Näiden alla olevat yritykset muodostavat hallitusammattilaisten ketjun, missä jokaisessa yrityksessä on oma hallituskokoonpano, jotka puolestaan verkottuvat eteenpäin ja sitä kautta nämä hoivajätit verkottuvat samalla koko sosiaali- ja terveysalalle. 

Näiden hoivajättien suurimmat omistajat ovat ulkomaisia sijoitusyhtiöitä, joiden tehtävänä on rahoittaa ja saada rahoitukselleen tietysti voittoa. Lisäksi omistajina on eläkevakuutusyhtiöitä, sekä vakuutusyhtiöitä, joiden ansaintalogiikka perustuu puhtaasti siihen, että ihmiset ottavat vakuutuksia siinä uskossa, että saavat korvauksia vakuutussopimuksessa edellytetyllä tavalla.

Eläkevakuutusyhtiöomistusten kautta, hoivajätit kytkeytyvät valtion eläkejärjestelmään.

 

Järjestäytyneen rikollisuuden on esimerkiksi tunnistettu toimivan siten, että se pyrkii ns laillisin menetelmin yhteiskunnan valtarakenteisiin ja päätöksentekoelimiin. Jos kyseessä on järjestäytynyt valkokaulusrikollisuus, voi toiminta olla hyvinkin huomaamatonta ja tunnuksetonta, koska toimijat ovat akateemisesti koulutettuja ja kykenevät toimimaan valtarakenteissa sujuvasti lakimiesarmeijan ja vaientamiskoneistonsa avulla lobbaamassa lainsäädäntöä edukseen. Järjestäytyneen rikollisuuden avulla voidaan lamauttaa valvontaviranomaisia, erehdyttää tai ostaa päättäjiä tukemaan laittomia ja yhteiskunnalle haitallisia järjestäytyneen rikollisryhmän omia intressejä.

Kaikki rakenteellinen korruptio ei ole laitonta ja sen vuoksi esimerkki-ilmiöihini olisi syytä varautua lainsäädännöllä. Järjetäytyneen rikollisuuden ujuttautuminen on helpompaa ja nopeampaa sekä huomaamattomampaa korruptoituneissa rakenteissa.

Porsaanreikiä hyväksi käyttämällä syy-yhteys hoivatta jääneisiin vanhuksiin, suojattomiin lapsiin, alidiagnosoituihin aivovammapotilaisiin sekä väärin perustein lääkittyihin sekä asiakkuuksien sitomiseen huumausaineilla katkeaa.

 

Sä päätät nyt siitä, ryhdytäänkö korruption purkutalkoisiin ja turvaamaan perusoikeuksia, vai jatketaanko oman edun tavoittelua?

 

Erika Keski-Korhonen
Liike Nyt, Helsingin vaalipiiri

Äänestysnumero 281